Archiv rubriky: Novinky

Stanovisko předsedy Výkonného výboru OFS

Vážení sportovní přátelé,
zde je stanovisko předsedy Výkonného výboru OFS k aktuální situaci:
1) Vzhledem k nařízení Vlády ČR z 12.3. a následnému rozhodnutí FAČR ze stejného dne, je program všech soutěžních utkání organizovaných OFS Olomouc do odvolání přerušen.
2) Co se týče tréninkového procesu, ať už dětí, nebo dospělých – včerejší nařízení Vlády ČR tréninkový proce na sportovištích nezakazuje – samozřejmě za splnění podmínky, že se v místě nebude nacházet ve stejnou dobu více než 30 osob. Je na rozhodnutí a zodpovědnosti klubů, zda v tréninkovém procesu budou pokračovat.
3) Co se týče přátelských utkání – OFS Olomouc klubům nedoporučuje sehrávat přátelská utkání. V případě, že by se kluby přesto dohodly přátelské utkání uskutečnit, přebírají za ně plnou odpovědnost a tato utkání se uskuteční zcela mimo působnost OFS a FAČR.
OFS Olomouc vydá okresním rozhodčím doporučení, aby se těchto přátelských utkání nezúčastňovali. Pokud se rozhodnou je řídit, budou mimo

Číst dále»

Valná hromada

Dne 8.2.2020 proběhla Valná hromada našeho oddílu. Byl zvolen nový výbor, který bude řídit oddíl příští dva roky. Předsedou se stal pan Jaromír Vyroubal. Členové páni Schneidr Michal, Dokoupil Jiří, Resner František a Drábek Pavel. Nezbývá než novému výboru popřát mnoho zdaru.

 


Číst dále»