Oslavy 790. výročí první písemné zmínky o obci Babice

Babice jsou vesnicí velmi starou, původně byly součástí šternberského panství. Poprvé se připomínají již v roce 1228. Farní kostel zde stál již v roce 1339. Roku 1405 darovala Anna (vdova po Petru z Kravař) Babice i s přilehlými obcemi augustiniánskému klášteru ve Šternberku, k jehož žerotínskému statku patřily až do roku 1784. V roce 1474 obdržel řád augustiniánský patronát nad babickou farou, která roku 1624 zanikla. Roku 1737 správa kláštera rozhodla přeložit do Babic pivovar. Tím se staly Babice výletním střediskem Šternberka a okolí, o čemž svědčí tři, později čtyři hostince v obci.

Citace z Místopisného průvodce po České Republice

Tímto zveme všechny občany k oslavě 790. výročí první písemné zmínky o obci Babice, která se bude konat v sobotu 9. června 2018 od 13:00 hod. a od 14:00 hod. potom v areálu hřiště TJ Sokola Babice. Podrobnosti vč. programu naleznete na přiloženém plakátu.

Těšíme se na vaši účast!

Odpovědět

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Odebírat  
Upozorňovat na