Stanovisko předsedy Výkonného výboru OFS

Vážení sportovní přátelé,
zde je stanovisko předsedy Výkonného výboru OFS k aktuální situaci:
1) Vzhledem k nařízení Vlády ČR z 12.3. a následnému rozhodnutí FAČR ze stejného dne, je program všech soutěžních utkání organizovaných OFS Olomouc do odvolání přerušen.
2) Co se týče tréninkového procesu, ať už dětí, nebo dospělých – včerejší nařízení Vlády ČR tréninkový proce na sportovištích nezakazuje – samozřejmě za splnění podmínky, že se v místě nebude nacházet ve stejnou dobu více než 30 osob. Je na rozhodnutí a zodpovědnosti klubů, zda v tréninkovém procesu budou pokračovat.
3) Co se týče přátelských utkání – OFS Olomouc klubům nedoporučuje sehrávat přátelská utkání. V případě, že by se kluby přesto dohodly přátelské utkání uskutečnit, přebírají za ně plnou odpovědnost a tato utkání se uskuteční zcela mimo působnost OFS a FAČR.
OFS Olomouc vydá okresním rozhodčím doporučení, aby se těchto přátelských utkání nezúčastňovali. Pokud se rozhodnou je řídit, budou mimo režim OFS a budou je řídit jako laikové, bez odznaku rozhodčího FAČR.
V případě změny ve vývoji situace budeme kluby neprodleně informovat.


S pozdravem

Lukáš Bartoň

sekretář OFS Olomouc