O nás

Fotbalový klub TJ Sokol Babice v olomouckém okrese vznikl v roce 1968. Již dlouhou dobu poskytujeme sportovní vyžití našim spoluobčanům. Pořádáme pravidelné tréninky a účastníme se zápasů a turnajů. V příjemném prostředí našeho sportovního areálu si přijde na své každý fanoušek.

Přijďte nás tedy podpořit v dalších zápasech.

Budeme se na vás těšit v Babicích.


 

Z HISTORIE SOKOLA BABICE

(ČÁSTEČNĚ PŘEVZATO Z BULLETINU K 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ODDÍLU TJ SOKOL BABICE)

Po dosídlení Babic po roce 1945 se některé společenské organizace pustily do kulturní práce tak, jak si ji přinesly ze svého rodiště. Mezi nimi hraje významnou roli sportovní hnutí, které po skromných začátcích vyústilo v konsolidované odvětví – fotbal s masovou členskou základnou.

Aktivní fotbalisté hráli v Sokolu Mladějovice a když tato organizace ukončila činnost v roce 1966, nastala vhodná doba pro založení vlastní fotbalové organizace v Babicích. Iniciativu tenkrát projevilo vedení JZD Babice, jelikož probíhala celostátní akce družstevních fotbalových turnajů. A tak se první průkopníci našeho fotbalu rozhodli založit v květnu 1968 fotbalový oddíl.

Zatímco závazky na zápasy v soutěži se plnily dál, připravovalo se osamostatnění oddílu v Babicích, a to od samotného základu – tedy od hřiště. Tehdejší Národní výbor, družstevníci a vlastníci pozemků za loukou pod tratí (kde je dnes rybník na horním konci), Šaršovi, Pekařovi a Hlaváčkovi, souhlasili s jejich výměnou za domy. První srovnání pozemku (na němž byla vyseta vojtěška a travní podsev) bylo náročné a vyžádalo si mnoho hodin práce. Vyměření proběhlo na jaře roku 1968 a přikročilo se k budování nutného zázemí pro řádné fungování oddílu. V prvních dvou letech toto zázemí poskytovalo JZD Mír Babice. Bylo za plotem, kde stála šatna a umývárna místních traktoristů. Spoluúčast představenstva družstva JZD byla velká, takže byla zahájena výstavba vlastních šaten. Veškerý stavební materiál i dodání pracovníků zajistilo JZD. Na programu ustanovující schůze v r. 1968 byla nastolena otázka účasti fotbalistů v soutěži. Tak se také posléze stalo a závěr usnesení všech zúčastněných to jen potvrdil. Sokol BABICE bude přihlášen do soutěže pro sezónu 1968 – 1969.

Základem týmu se stalo družstvo, které hrálo a vystupovalo pod názvem JZD Mír Babice. Bylo složeno převážně z místních družstevníků, kteří se připravovali na tenkrát požadovaný turnaj „O pohár Zemědělských novin“ vyhlášený pro zemědělská družstva. Tak byl položen základ  fotbalu Sokola Babice. Soutěž byla zahájena v srpnu 1968 v nejnižší třídě okresu Olomouc.

Jak už to bývá, začátek nebyl vůbec jednoduchý, jelikož polovina hráčů hrála soutěž poprvé a neměla tudíž žádné zkušenosti. První soutěžní zápas (s Jívovou) jsme tak prohráli vysoko 11:0. Tento neúspěch se ovšem nikterak nepodepsal na psychice hráčů, ba právě naopak. Po roce činnosti postoupilo družstvo do vyšší skupiny a po další dva roky taktéž. Na fotbalovém růstu měli zásadní vliv všichni trenéři a vedoucí funkcionáři, i když docházelo k jejich častému střídání.

Patriotické nadšení družstevníků pro fotbal bylo velmi vhodně udržováno po celých 15 let účastí na již zmiňovaném turnaji O pohár Zemědělských novin. Každý rok se družstvo zúčastňovalo minimálně čtyř turnajů a je třeba poznamenat, že na těchto turnajích bylo mnohokrát doprovázeno rodinnými příslušníky. Turnaje se hrály po celé republice (mimo jiné za Prahou, v jižních Čechách atp.). V sedmdesátých letech naše družstvo dosáhlo významných úspěchů (2x finále Poháru ZN).

A tak se babický fotbal dostal do povědomí lidí, jako nedílná složka našeho společenského života, která splynula s vesnickou složkou Sokola.

Je nutno na tomto místě vzpomenout také ty, kteří stáli u zrodu a počátku rozvoje činnosti. O hřiště se zasloužili ing. Josef Zálešák, dále pak pánové Jiří Provaz, Jiří Šarše, Zdeněk Kovář, František Špaček, Petr Jurkovič a Jaroslav Škoda. Vedoucím stavebních prací byl pan Josef Hamerka po boku s neúnavným Štěpánem Metlíkem. K pomoci pak měli celou stavební skupinu a pracovníky dílny JZD. Ve společenské činnosti byli pověřeni Štěpán Metlík, Josef Palíšek a Oldřich Myšák. Nad tím vším bděli představitelé družstva v osobě Viktora Ráži, Bohumila Šenka a Josefa Zálešáka. Prvním zvoleným předsedou klubu byl v roce 1968 zvolen Vojtěch Krč, kterého po roce vystřídal Štěpán Metlík. Po dalším roce byl zvolen do čela Karel Dvořák, který tuto funkci vykonával dlouhých 17 let!

Na tomto základě se upevňoval a dále rozvíjel fotbalový oddíl Sokola Babice. Hlavní snahou bylo sestavit výkonné družstvo mužů, které se neobešlo bez koupených hráčů Mladějovic. Pro základní vybavení byly zřízeny dobře vybavené šatny, kiosek s občerstvením, divácká tribuna a lavičky kolem hřiště. Z východní strany byly vysázeny břízky, které tvoří dodnes pěknou přírodní kulisu. Když se oddíl rozšířil o mládežníky – dorost a žáky – bylo nutno vyřešit rozšíření kabin. I to se podařilo, a tak dnes máme dobře vybavené kabiny, sociální zařízení včetně dvou koupelen i vlastní vytápění. Zlepšil se i povrch travnatého hřiště. V roce 2002 se areál obohatil o víceúčelové hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením sloužícím především k hraní tenisu, ale i jiných sportů.

Betonový taneční parket, který společnými silami postavili v roce 1982 místní hasiči, sokoli a svazáci v zahradě u Šaršů, je bohatě využíván ke všem kulturním akcím. U kiosku, který byl modernizován za pana Martina Šaršeho, vyrostl přístřešek k venkovnímu posezení. Byly také vybudovány „ruské kuželky“ a udírna s grilovacím roštem. Všechna tato zařízení slouží k lepšímu pohodlí všech nás a ve svém důsledku i k lepšímu financování našeho oddílu. I když každoročně obdržel oddíl finanční podporu, hlavní zdroj jeho příjmů byl vždy z vlastního zařízení – kiosek a taneční parket.

V roce 1980 byl zakoupen první autobus, který byl v roce 1982 vyměněn za modernější. V roce 2003 byl zakoupen třetí autobus, který nám sloužil celých 8 let, tedy až do roku 2011. V letech 1997 – 1998 bylo vybudováno zavlažovací zařízení se studnou, které pomohlo a stále pomáhá udržovat travnatou plochu ve velmi dobrém stavu. V roce 2016 dostal Sokol Babice do vínku také zbrusu nové webové stránky a o rok později i svůj oficiální znak, navržený Ing. Pavlem Polívkou.

V roce 2021-2022 proběhla kompletní rekonstrukce – stavba nového sociálního zařízení u kiosku.
V roce 2023 byl obnoven tým benjamínků pod vedením pana Romana Madera.

Za veškerou touto činností je nutno vidět ochotné a zaujaté členy (i nečleny) Sokola, kteří obětovali a stále obětují svůj volný čas nejen pro osobní sportovní činnost, ale i pro rozvoj nejen fotbalového sportu, ale i kultury spjaté s činností klubu TJ Sokol Babice.

Přehled představitelů Sokola:

 • 1945 – 1968  A. Nevrlý (od dosídlení bez fotbalového oddílu)
 • 1968 – 1969  V. Krč (založení fotbalu – první předseda klubu)
 • 1969 – 1971  Š. Metlík (ve funkci 2 roky)
 • 1971 – 1988  K. Dvořák (ve funkci 17 let)
 • 1988 – 1995  J. Ulman (ve funkci 7 let)
 • 1995 – 2001  L. Dvořáček (ve funkci 6 let)
 • 2001 – 2018  F. Resner (ve funkci 17 let)
 • 2018 – 2019   M. Řezníček (ve funkci 2 roky)
 • 2019 –             J. Vyroubal

Přehled trenérů mužů:

 • Jiří Štefan (1969 – 1971)
 • František Šerý (1971 – 1974)
 • František Vrána (1974 – 1976)
 • Josef Navrátil (1976 – 1977)
 • František Resner (1978 – 1990, 1993 – 1995)
 • Libor Kastner (1991 – 1992)
 • Jaroslav Fencl (1996 – 1998)
 • Milan Nečas (2006 – 2007)
 • Dušan Prutyszyn (2005 – 2007)
 • Heřman Niessner (2001 – 2002, 2007 – 2008)
 • Miroslav Jelšík (1999 – 2000, 2002 – 2003, 2007 – 2008),
 • Pavel Hledík (2009 – 2015)
 • Petr Vlček (2008 – 2009)
 • Ladislav Dvořáček (2015 – 2018, 2021 – 2021)
 • Roman Plachý (2019 – 2020)

Přehled trenérů mládeže:

 • Josef Gajdošík
 • Heřman Niessner st.
 • Libor Kastner
 • Bronislav Kastner
 • Vlastimil Segéň
 • Jaroslav Zitta
 • Petr Vlček
 • Roman Mader
 • Ondřej Kovář

Babice květen 2008, říjen 2016, říjen 2023

Dle pamětníků sestavili:
Ing. Josef Zálešák, Karel Dvořák, František Resner, Miroslav Jelšík

Na samotný konec jsme si pro Vás připravili skutečnou „třešničku na dortu“, v podobě velmi vzácného videa, které na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století natočil pan Ing. Jaroslav Metlík a za jehož poskytnutí bychom chtěli poděkovat firmě MEPcomp.


https://youtu.be/gVLbT_Sb14A
– Turnaj O zlatý  pohár Zemědělských novin –


TJ Sokol Babice v televizi Nova

https://www.youtube.com/watch?v=319Fqx4l5do&width=620&height=348&centervid=1